Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Δήμο Φυλής ύψους 115.900,00 για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών λόγω COVID-19

Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€
προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του
κορονοϊού COVID-19.

H απόφαση αναφέρει :

Κατανέμουμε συνολικό ποσό ύψους 50.000.000,00 € σε Δήμους της χώρας, για την
ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που
εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού COVID-19 και για
τον περιορισμό της διασποράς του.

 

Συγκεκριμένα ο Δήμος Φυλής θα λάβει 115.900,00  για να καλύψει έκτακτες και επιτακτικές

ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

 

Διαβάστε όλη την απόφαση  ΕΔΩ

 

%d bloggers like this: