Αυτός ο κόσμος τελικά θα αλλάξει;

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα σε όλα τα σχολεία

έχει κάνει τον κόσμο να αγανακτήσει.

 

Παντού σε όλα τα περίπτερα  του Παππού  

συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα

ήταν οι πιο συχνοί επισκέπτες .