Δίμηνες Συμβάσεις στο Δήμο Φυλής

Στην πρόσκληση  της Οικονομικής Επιτροπής που αναρτήθηκε στο site του Δήμου υπάρχει θέμα  για

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για το έτος 2020.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες αφορά 23 θέσεις στους τομείς Καθαριότητας, Κοιμητηρίου, Παιδείας, Πολιτισμού.

Πρόσκληση 42ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 23-10-2020

 

 

%d bloggers like this: