Δείτε Ζωντανά το Δημοτικό Συμβούλιο

Παρακολουθήστε ζωντανά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

https://www.fyli.gr/webtv.html

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 16-11-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 34 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 2. Καθορισμός τελών Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2019.
 3. Καθορισμός τελών Ύδρευσης έτους 2019.
 4. Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων έτους 2019.
 5. Καθορισμός του Συντελεστή Τ.Α.Π. (ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) έτους 2019.
 6. Καθορισμός τελών Κοινοχρήστων χώρων έτους 2019.
 7. Καθορισμός τελών και Δικαιωμάτων Δημοτικού Κοιμητηρίου έτους 2019.
 8. Καθορισμός του ύψους των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας των χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών του τρέχοντος έτους 2018, των οποίων η καταβολή γίνεται από την Περιφέρεια Αττικής.
 9. Επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2019.
 10. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας για τις υπηρεσίες του Δήμου Φυλής έτους 2019.
 11. Επικύρωση της απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 12. Εισήγηση για εξουσιοδότηση του υπαλλήλου διαχείρισης λογαριασμού.
 13. Κατασκευή των υπ’αριθμ. Β166 & Β172 ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ Λ.Τ. 090 και ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Λ.Τ. 090 προϋπολογισμού 390.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
 14. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 4/19-10-2018 πρακτικού Φορολογικής Επιτροπής για ενστάσεις τελών ύδρευσης.
 15. Καθορισμός αμοιβής στη δικηγόρο Αθηνών κα Παπαδήμα Ελένη-Αναστασία για υπόθεση που της ανατέθηκε με την αρ. 275/24-9-2018 απόφαση Ο.Ε.
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών και Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).
 17. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
 18. Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης ποσού 6.216,00 ευρώ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Φυλής, για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και γάλακτος των σχολικών καθαριστριών για το α΄ τετράμηνο του σχ. Έτους 2018-2019.
 19. Έγκριση νέας υψομετρικής μελέτης – μηκοτομής επί της οδού Μετσόβου στη (Χασιά) Δημοτική Ενότητα Φυλής του Δήμου Φυλής.
 20. Αίτημα έγκρισης εισόδου – εξόδου πεζοδρομίου για την εταιρεία ΤΕΤΤΙΧ ΑΕΒΕ.
 21. Έγκριση για παράταση εργασιών του έργου : «Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στις πληγείσες από τις πλημμύρες της 22ας Οκτωβρίου 2015 περιοχές του Δήμου Φυλής» Α.Μ. 184/15.
 22. Έγκριση για παράταση ισχύος σύμβασης για το έργο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 9ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 722-1, Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ».
 23. Έγκριση της γνωμοδότησης του ΤΣΔΕΠΑ για την σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε., του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΠΑΕ του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Φυλής», Α.Μ. 11/2016, Ανάδοχος ΚΟΝΩΝ Α.Ε.
 24. Έγκριση 2ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Ανακατασκευή διαφόρων οδών στο Δήμο Φυλής», Α.Μ.5/2017, Ανάδοχος ΚΟΡΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
 25. Έγκριση της μελέτης 340/2016: «Εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε οδούς και κατασκευή νέας οδού», προϋπολογισμού 74.400,00 €.
 26. Έγκριση της μελέτης 261/2018: «Εργασίες οδοστρωσίας και συντήρηση οδών στην Δ.Ε. Άνω Λιοσίων», προϋπολογισμού 74.400,00 €.
 27. Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης οδού Φυλής λόγω κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση Λεωφόρου Φυλής».
 28. Παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη διευθέτησης ρέματος Σούρεζας Άνω Λιοσίων», Α.Μ. 279/2018.
 29. Εισήγηση για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου στον πεζόδρομο ΙΕΡΕΑ Δ. ΛΙΟΣΗ.
 30. Επικύρωση της αρ. 114/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ν.π.δ.δ.
 31. Επικύρωση της αρ. 80/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ν.π.δ.δ.
 32. Επικύρωση της αρ. 81/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ν.π.δ.δ.
 33. Επικύρωση της αρ. 82/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2019 του ν.π.δ.δ.
 34. Επικύρωση της αρ. 118/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ν.π.δ.δ.
 35. Επικύρωση της αρ. 119/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ν.π.δ.δ.
 36. Επικύρωση της αρ. 120/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2019 του ν.π.δ.δ.
 37. Καθορισμός αμοιβής στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για υπόθεση που της ανατέθηκε με την αρ. 340/2018 απόφαση Ο.Ε.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

%d bloggers like this: