Δημοτικό Συμβούλιο12-10-2018

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 12-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 31συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

1. Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης ποσού 57.600,00 € για την βράβευση των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου Φυλής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το έτος 2018.
2. Έγκριση ή μη εκποίησης κινητών πραγμάτων που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Φυλής.
3. 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Φυλής», Α.Μ. 11/2016.
5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες για την συντήρηση και αισθητική αναβάθμιση πλατειών του Δήμου Φυλής», Α.Μ. 52/2017.
6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή διαφόρων οδών στο Δήμο Φυλής», Α.Μ. 5/2017.
7. Έγκριση του πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότησης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποξήλωση και ανακατασκευή πλακών δαπέδων δυο αιθουσών στο κτίριο 2 του 1ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων», Α.Μ. 80/2015.
8. Έγκριση του πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότηση μέλους Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Ζεφυρίου στην οδό Πέτρουλα και Δημοκρατίας», προϋπολογισμός: 185.000,00 € με Φ.Π.Α.
9. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση μέλους Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς αθλοπαιδιών στο Ο.Τ. 322Α και 322 Β Π.Ε. Αγ. Γεωργίου Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής», προϋπολογισμός 500.000,00 € με Φ.Π.Α
10. Έγκριση του πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή των οδών Ζαφειράκη – Μπαλή – Ζαϊμη στην Π.Ε. Αγ. Γεώργιος της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής», Α.Μ. 15/14, Προϋπολογισμός: 191.000,00 € με Φ.Π.Α.
11. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα ανάπλασης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές ROM του Δήμου Άνω Λιοσίων (Α Φάση)», Α.Μ. 35/2009.
12. Ορισμός μελών επιτροπής για τη διαπίστωση βλαβών στο έργο: «Έργα ανάπλασης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές ROM του Δήμου Άνω Λιοσίων», Α.Μ. 35/2009.
13. Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 95/18 απόφασης για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμού, Ισολογισμού, προσαρτήματος Ισολογισμού) του ν.π.δ.δ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Δήμου Φυλής, οικονομικού έτους 2014.
14. Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 96/18 απόφασης για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμού, Ισολογισμού, προσαρτήματος Ισολογισμού) του ν.π.δ.δ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Δήμου Φυλής, οικονομικού έτους 2015.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ