Η αλήθεια πίσω από τις στημένες φωτογραφήσεις!

Ότι η διοίκηση του Δήμου και τα παπαγαλάκια της

ζουν σε ένα δικό τους εικονικό κόσμο το έχουμε αντιληφθεί,

αλλά δυστυχώς μέρα με τη μέρα γίνονται χειρότερα.

 

Πρόσφατο δείγμα οι παιδικές χαρές του Δήμου.

Μετά την παιδική χαρά στην περιοχή του Τσουκλιδίου που άφησαν τα παγκάκια ξεβίδωτα με κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος, επισκεφτήκαμε, μετά από μαρτυρίες  δημοτών,

την παιδική χαρά στην πλατεία Μουσών στην περιοχή του Αγ. Νικολάου.

Το παραμάγαζο του Δημαρχείου έχει γράψει εκτενές άρθρο για την συγκεκριμένη πλατεία που φυσικά συνοδευόταν από φωτογραφίες.

Το  ρεπορτάζ μιλούσε για οάσεις ψυχαγωγίας και άθλησης…

”’Με στόχο να μετατρέψει τις παιδικές χαρές της πόλης σε μικρές «οάσεις» ψυχαγωγίας και άθλησης, αλλά και υποδειγματικούς τόπους αναψυχής για όλη την οικογένεια, ο Δήμος Φυλής παρέδωσε προς χρήση την ανακατασκευασμένη παιδική χαρά στην Πλατεία Μουσών στη συνοικία του Αγίου Νικολάου Άνω Λιοσίων

Η φωτογράφηση του Δήμου μας έδειχνε αυτήν την εικόνα  

Οι  φωτογραφίες, μας δείχνουν την πραγματικότητα χωρίς το παραμορφωτικό φακό της διοίκησης.

 

Σε αυτές βλέπουμε μια παιδική χαρά

χωρίς περίφραξη,

γεμάτη αγριόχορτα,

με επικίνδυνες σπασμένες πλάκες,

όργανα παλιά,

τρύπες επικίνδυνες στον τάπητα,

έλλειψη κάδων απορριμάτων με αποτέλεσμα να είναι γεμάτη

σκουπίδια.

Ποιος  υπέγραψε ότι η ανακατασκευή στην συγκεκριμένη πλατεία έγινε σύμφωνα με τους κανονισμούς και είναι έτοιμη να παραδοθεί;

 

 

Ψήφισαν

«Προμήθεια υλικών αναβάθμισης παιδικών χαρών του Δήμου Φυλής»

αξίας  1.500.000 ευρώ  

με την οποία θα αντικατασταθούν φθαρμένα όργανα,

θα εξοπλιστούν οι παιδικές χαράς με

σκίαστρα,

παγκάκια,κάδους απορριμμάτων,

θα δημιουργηθούν χώροι πρασίνου με την αντίστοιχη εγκατάσταση ύδρευσης και άρδευσης,

θα τοποθετηθούν βρύσες πόσιμου νερού,

καθώς και ιστοί φωτισμού για την ασφάλεια αυτών.

Αποφάσισαν ανακατασκευή λες και η πόλη είναι γεμάτη από παιδικές χαρές

 

Αυτή είναι η κατάσταση σε μερικές παιδικές χαρές στο Δήμο Φυλής

 

 

 

 Η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει:

  Είσοδο κοινού με ελάχιστο άνοιγμα 1,00μ.. Στην περίπτωση που προβλέπονται είσοδοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, θα χωροθετούνται μακριά από την είσοδο κοινού για λόγους ασφαλείας.
   Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ.
   Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό
   Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς
   Βρύση με πόσιμο νερό
   Σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο προκειμένου για παιδικές χαρές άνω των 400 τμ.
   Εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις για ΑΜΕΑ
   Καλάθια απορριμμάτων
   Σύστημα αποτροπής εισόδου αδέσποτων ζώων
   Ζώνες πρασίνου
   Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες:
   – Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά
   – Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης
   – Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ
   – Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους – συνοδούς ατόμων με αναπηρία
   – Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας
   – Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς
 Ο εξοπλισμός πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα και σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα:
 
   α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή του διανομέα.
   β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής.
   γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή του ισοδύναμού του.
«Αρθρο 6
Λειτουργία Παιδικής Χαράς
 
   1. Η παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου ΟΤΑ, ο οποίος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της και γενικά για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.
 
   2. Ο ΟΤΑ οφείλει να ελέγχει την τήρηση του προγράμματος συντήρησης και γενικά τη σωστή λειτουργία της παιδικής χαράς. Ειδικότερα οφείλει να τηρεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-7.
Μεταξύ άλλων οφείλει να
   Καταρτίζει και εφαρμόζει πρόγραμμα τακτικής συντήρησης του εξοπλισμού και των επιφανειών πτώσης και εξασφαλίζει την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας σε μόνιμη βάση.
  
 Μεριμνά για την τήρηση της καθαριότητας του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος χώρου της παιδικής χαράς.
 
λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη φύλαξη της παιδικής χαράς και καθορίζει το ωράριο λειτουργίας της
Νόμος 4474/2017 – ΦΕΚ 80/Α/7-6-2017
 
%d bloggers like this: