Θ Α Υ Μ Α ! !

Χτες 14/7/2021 μετά το άρθρο μας Ένα Ακόμη Έργο Του Δημάρχου Των … Εργολάβων!

απομακρύνθηκε η στήριξη της γέφυρας που με την γνωστή προχειρότητα που χαρακτηρίζει τα ”έργα΄΄ Παππού  είχε πεταχτεί… στο χωράφι.

 

Οι ευθύνες του Δημάρχου, της τεχνικής υπηρεσίας και του εργολάβου  είναι πολλές!!

 

Ο Παππούς συνηθισμένος να γεμίζει την πόλη ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ σε κάθε ”έργο ” που κάνει έσπευσε μετά το δημοσίευμα μας να μαζέψει τα “σκουπίδια” των έργων του.

 

%d bloggers like this: