Και άλλα λεφτά για τα σκουπίδια παίρνει ο Παππούς. Δεν θα φύγουν ποτέ !

500 χιλιάδες ευρώ αντισταθμιστικά σε δήμους που συνορεύουν με ΧΥΤΑ

Υπογράφτηκε κατανομή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, ως αντισταθμιστικά οφέλη σε Δήμους της Χώρας που επιβαρύνονται από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων.

 

 Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΘΑ ΛΑΒΕΙ  280.930,00 ΣΥΝ τα 40 εκατομμύρια που λαμβάνει απο τον  ΕΔΣΝΑ!!!

 

Το ποσό των 500.000,00 €, αποδόδεται αππ τους Κεντρικοούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων, ως αντισταθμιστικά οφέλη σε Δήμους που επιβαρύνονται από τη λειτουργία των γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων, ως ακολούθως:

 

Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν στους δικαιούχους δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

%d bloggers like this: