Καλό Μήνα…με το τραγούδι του Αβράμη

Απελπισμένες προσπάθειες να γίνει Δήμαρχος που δεν ευoδώθηκαν.

 

Άραγε θα το τραγουδάει τώρα στον ΄΄ σύντροφο” Μπουραΐμη;

Με Μπουραΐμη Δήμαρχο 

δε βλέπεις άσπρη μέρατραγούδαγε ο 

Γιώργος

 

Για αυτό Γιώργο Αβράμη

δε θα γίνεις Δήμαρχος 

Π Ο Τ Ε ! ! !