Κρούσμα στο 1ο Δημοτικό Ζεφυρίου

Κρούσμα σε μαθητή του Α2 στο 1ο δημοτικό σχολείο Ζεφυρίου

Κλειστό θα παραμείνει το τμήμα του δημοτικού σχολείου, μετά τον εντοπισμό κρούσματος κορωνοϊού .

 

Συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19
Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι:
πυρετός
βήχας
Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:
δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια
μυαλγίες
ρίγος
πονοκέφαλος
καταβολή δυνάμεων
δυσκαταποσία
απώλεια γεύσης ή/και οσμής
ναυτία / έμετος
κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις

Κλινικά κριτήρια χαρακτηρισμού παιδιού ως ύποπτου κρούσματος COVID-19
Ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα:
– πυρετός (Θ > 37,5o C) με ή χωρίς συνοδά συμπτώματα
– βήχας
– δύσπνοια
– ανοσμία/αγευσία με αιφνίδια έναρξη
– γαστρεντερικά συμπτώματα (διάρροια, έμετος, κοιλιακός πόνος)
ΚΑΙ
απουσία εναλλακτικής διάγνωσης

Περίοδος μεταδοτικότητας
Ένα άτομο θεωρείται μεταδοτικό 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του έως και
τη λήξη της περιόδου απομόνωσής του, δηλ. 10 ημέρες μετά την έναρξη των
συμπτωμάτων ΚΑΙ τουλάχιστον 24 ώρες από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς
τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων (σε περίπτωση ασθενών με
πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το διάστημα των 10 ημερών να είναι
μεγαλύτερο, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού).

Ασυμπτωματικό άτομο με θετικό μοριακό τεστ θεωρείται μεταδοτικό, 48 ώρες πριν έως
και 10 ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας του τεστ.

Ορισμός στενής επαφής στη σχολική μονάδα
Στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 θεωρούνται:
Οι μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα
COVID-19 και συνυπήρξαν μαζί του στη σχολική τάξη κατά το 48ωρο πριν την έναρξη
των συμπτωμάτων του (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν).με ή χωρίς πυρετό

Οι μαθητές που στο τμήμα τους δίδαξε συστηματικά εκπαιδευτικός που είναι
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων
του (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν).
[«δίδαξε συστηματικά»: δίδαξε τουλάχιστον 2 διδακτικές ώρες μέσα στο διάστημα του
48ωρου πριν την έναρξη των συμπτωμάτων (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν)]

Άτομο (μαθητής ή ενήλικας) που είχε επαφή πρόσωπο-με-πρόσωπο με επιβεβαιωμένο
κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του (ή έως και 10
ημέρες μετά από αυτήν) σε απόσταση < 1.5 μέτρο, για χρονικό διάστημα ≥ 15 λεπτά και
χωρίς σωστή χρήση μάσκας εκ μέρους ενός από τους δυο (ή εκ μέρους και των δύο).

Άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 (με ή
χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας.

Άτομο που είχε επαφή με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσεις επιβεβαιωμένου
κρούσματος COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας
χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος (μαθητή ή μέλους του προσωπικού) που
χρησιμοποιεί σχολικό λεωφορείο: α/ εάν το κρούσμα έκανε σωστή χρήση μάσκας στις
διαδρομές που μετείχε και έγιναν κατά τις 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων (ή
έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν), στενή επαφή –υπό τυπικές συνθήκες– θεωρείται
κάθε άτομο που σε κάποια διαδρομή εντός αυτού του χρονικού διαστήματος καθόταν σε
διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη θέση της μπροστινής ή πίσω σειράς από τη θέση του
επιβεβαιωμένου κρούσματος, β/ εάν το κρούσμα δεν έκανε σωστή χρήση μάσκας στις
διαδρομές που μετείχε και έγιναν κατά τις 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων (ή
έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν), θα πρέπει να γίνει ειδική εκτίμηση κινδύνου για να
οριστούν οι στενές επαφές.

%d bloggers like this: