Νέο φοβερό πρόγραμμα του Δήμου Φυλής για το περιβάλλον! Θα ψηφιοποιήσει τους θάμνους

 

Τελικά ο Δήμος Φυλής είναι πολύ μπροστά……

Υπέγραψε σύμβαση για

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΘΑΜΝΟΥ

και όχι μόνο για αυτό αλλά και για

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ

και…..

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΦΡΑΧΤΗ Η ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

 

 

Για την εν λόγω δαπάνη υπάρχει Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. με σκοπό την υποστήριξη του Δήμου Φυλής στην υλοποίηση δράσεων μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος, συνολικής δαπάνης 140.120,00€.

 

Με αυτό το πρόγραμμα  μεταξύ άλλων με τη δημιουργία Δεικτών για την ατμοσφαιρική ρύπανση θα ενημερώνεται ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος για τα επίπεδα τοπικής αέριας ρύπανσης και μετεωρολογίας με τρόπο άμεσο, απλό και κατανοητό, προτείνοντας ταυτόχρονα εναλλακτικές λύσεις.

 

Για το περιβαλλοντικό έγκλημα της χωματερής έχει προχωρήσει σε κάποια ενέργεια ο Δήμος Φυλής;

 

Για ποιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιλάμε όταν δίπλα στο πράσινο “φυτρώνουν” τόνοι σκουπιδιών με την ανοχή της δημοτικής αρχής.

Ας γίνουν τα ψηφιακά μητρώα, αλλά ας επαναπροσδιορίσει επιτέλους η Δημοτική Αρχή τις προτεραιότητες

ιδίως σε μια εποχή που η πόλη μας και οι πολίτες της δοκιμάζονται ψυχολογικά, κοινωνικά και οικονομικά!

 

η απόφαση για τη σύμβαση ΕΔΩ

%d bloggers like this: