Παίζω…Μαθαίνω..Δημιουργώ στα Άνω Λιόσια

 Το Κ.Δ.Α.Π.

” Παίζω -Μαθαίνω -Δημιουργώ”

στην πόλη μας

ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ !!!

Από 1 Σεπτεμβρίου θα λειτουργεί στα Άνω Λιόσια στην Αθηνών 44.

Στο πλαίσιο του προγράμματος

«Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ,

πρόκειται σύντομα να δημιουργηθεί

στην περιοχή μας

το Κέντρο Δημουργικής Απασχόλησης Παιδιών “Παίζω-μαθαίνω-δημιουργώ”

έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι γονείς

να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

καθώς επίσης τα παιδιά να περάσουν ποιοτικό χρόνο.


Στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ),θα λειτουργούν καθημερινά από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο

απογευματινά τμήματα δημιουργικής απασχόλησης

με δραστηριότητες όπως:

εικαστικά,

θεατρικό παιχνίδι,

μουσικοκινητική αγωγή,

εκμάθηση μουσικών οργάνων,

αθλήματα,

μοντέρνους και παραδοσιακούς χορούς

καθώς και σχολική μελέτη-ενισχυτική διδασκαλία χωρίς υποχρέωση καθημερινής προσέλευσης.

 

Οι εργαζόμενες και άνεργες μητέρες έχουν το δικαίωμα να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Κ.Δ.Α.Π.

ΔΩΡΕΑΝ

για ένα χρόνο μέσω του προγράμματος ΕΕΤΑΑΑ

” Εναρμόνιση Οικογενειακής

&

Επαγγελματικής Ζωής

 

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται :