Παππούς- Μπουραΐμης ψήφισαν την επέκταση της χωματερής.

Μέσα στο καλοκαίρι οι Δήμαρχοι της Φυλής μας οδηγούν για άλλη μια φορά στον θάνατο.

 

Η κα Δούρου αφού τα βρήκε σκούρα λόγω της κατάληψης των γραφείων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. προκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για «λόγους ανωτέρας βίας» όπως γράφει η πρόσκληση της  22ης κατεπείγουσας συνεδρίασης Ε.Ε. .Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ,

γράφει στη συνέχεια η ανακοίνωση

ότι «υπάρχει άμεση ανάγκη να εκτελεσθούν οι εργασίες που θα διασφαλίσουν πρόσθετη χωρητικότητα στο ΧΥΤΑ»

(θέμα 2: Λήψη απόφασης για έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο “Τεχνική έκθεση του έργου “Εργασίες διαμόρφωσης, διευθέτησης & εξομάλυνσης πρανών κυττάρων του ΧΥΤΑ Φυλής” και τροποποίηση της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ1.α του Ν. 4412/2016 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος)

Αυτό  όμως που έχει περισσότερη βαρύτητα είναι η στάση των δημοτικών αρχόντων

των κ.κ. Παππού και Μπουραΐμη

οι οποίοι ψήφισαν ΝΑΙ στην πρόσθετη χωρητικότητα στο Χ.Υ.Τ.Α .

Πρέπει για μια φορά να επιδείξουν υπεύθυνη πολιτική στάση

και να μας ενημερώσουν τι ακριβώς συνέβη στη συνεδρίαση και στη συνέχεια να αναλάβουν τις ευθύνες τους.