Πρόταση Για Διαδικτυακή Συζήτηση με θέμα: Τα παράπονά σου στον Δήμαρχο!

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου, Γιώργος Μαρκόπουλος, κάλεσε τους δημότες σε μια  ανοιχτή, εποικοδομητική συζήτηση για όλα: για την πορεία της πανδημίας, για το τι κάνει στην πόλη του, για τη δημόσια υγεία και αλλάπολλάθέματα. Ζήτησε από τους δημότες του να συμμετέχουνώστε να ανταλλάξουνσκέψεις, προβληματισμους και επιχειρήματα ….και όπωςχαρακτηριστικάείπε ...ιδίως όσοι βλέπετε διαφορετικά κάποια πράγματα, να σας πείσει ή να τον πείσετε.

 

Άραγε ο Παππούς θα άντεχε σε μια τέτοια συζήτηση;

Θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ελεύθερη συμμετοχή όλων των δημοτών;

 

Εμείς του το προτείνουμε και ….αναμένουμε

%d bloggers like this: