Στο ίδιο έργο …θεατές!

Περιμέναμε 45 ημέρες για να δούμε τελικά…μια από τα ίδια.

Σε μηδενικές αλλαγές προχώρησε ο Παππούς σε σχέση με τους Αντιδημάρχους.

 

Δεν είχε είχε την τόλμη

ο Παππούς

να δώσει νέα πνοή

στο Δήμο

γιατί φοβήθηκε τους τριγμούς

στην παράταξη

από την πρώτη ημέρα.

 

 Οι ”νέοι΄΄  Αντιδήμαρχοι 

 Οι ..”εντεταλμένοι΄΄

Μια απ τα ίδια Ξαναζεσταμένο φαγητό.