Τα Θέματα Της 1ης Συνεδρίασης Του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής για το 2019

Στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής,στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 28-1-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στην αρ. 1 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συζητηθούν τα πιο κάτω θέματα:

1. Σύσταση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2019.

2. Σύσταση Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Εκποιούμενων Δημοτικών Ακινήτων για το έτος 2019.

3. Τροποποίηση της αρ. 343/2018 απόφασης Δ.Σ. περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας για την σύσταση οργανικής μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας ‘’ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ’’.

4. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας κατά τις Κυριακές για τις Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, για κάλυψη έκτακτων αναγκών για το έτος 2019.

5. Παροχή εξουσιοδότησης σε εκπροσώπους του Δ.Σ για την υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων αποδοχής δωρεάς οχημάτων από το Δήμο Αθηναίων προς το Δήμο και το ν.π.δ.δ. ‘’Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων’’.

6. Επικύρωση της απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

7. Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσια δικηγόρο Αθηνών κα Πισσάνη Αλεξάνδρα για υπόθεση αγωγής ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΥΠΟΘΕΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΜΗ ΔΑΣΙΚΟ) που της ανατέθηκε με αποφάσεις Ο.Ε.

8. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και των ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΜΑΡΙΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΕΔΕ σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 207/18 απόφασης Ο.Ε.

9. Συμμετοχή αθλητών του Δήμου μας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Ελληνορωμαϊκής Πάλης στη Θεσσαλονίκη στις 8-10/2/2019.

10. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών και Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το 2019.

11. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών και Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής των Οχημάτων του Δήμου Φυλής έτους 2019.

12. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.

13. Έγκριση παράτασης, πέραν της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 105/16.

14. Έγκριση σύναψης νέας σύμβασης επανάληψης παρόμοιων υπηρεσιών για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Η ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (ΑΡ. ΜΕΛΤ. 50/17).

15. Προσκύρωση εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία ΛΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΤΣΙΟΥΜΠΡΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗΣ με κτημ. Αρ. 010305 στο Ο.Τ. 250 στην Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ Ι της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων.

16. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΕΛΛΗΣ με κτημ. Αρ. 110405 στο Ο.Τ. 2246 της Π.Ε ΖΩΦΡΙΑ ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 23,40 τ.μ.

17. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΒΡΑΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΒΡΑΝΑ ΚΛΕΙΟΥΣ και ΒΡΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο Ο.Τ. 1369 στην Π.Ε ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 5,60 τ.μ, 8,40 τ.μ και 8,40 τ.μ αντίστοιχα.

18. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΓΚΛΑΒΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑΣ στο Ο.Τ. 1278Α στην Π.Ε ΆΝΩ και ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 43,37 τ.μ.

19. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο Ο.Τ. 240 στην Π.Ε ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ ΖΕΦΥΡΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου έκτασης 23,70 τ.μ.

20. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ στα Ο.Τ. 611-612-613-685 στην Π.Ε ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 42,40 τ.μ.

21. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΛΟΥΤΡΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στο Ο.Τ. 1162 στην Π.Ε ΆΝΩ και ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 30,30 τ.μ.

22. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΜΙΧΑΗΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ στο Ο.Τ. 2237 της Π.Ε ΖΩΦΡΙΑ ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 27,70 τ.μ.

23. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ στα Ο.Τ. 849 και 1039 στην Π.Ε ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 3,80 τ.μ.

24. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στο Ο.Τ. 2162Β στην Π.Ε ΖΩΦΡΙΑ ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 16,40 τ.μ.

25. Έγκριση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

26. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 του ν.π.δ.δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

27. Επικύρωση της αρ. 1/2019 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ν.π.δ.δ.

28. Επικύρωση της αρ. 1/2019 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ν.π.δ.δ.

29. Επικύρωση της αρ. 7/2019 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ν.π.δ.δ.

30. Επικύρωση της αρ. 7/2019 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ν.π.δ.δ.