Τα Θέματα Της 2ης Συνεδρίασης Του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής

Στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής,στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 22-2-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, στην αρ. 2 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συζητηθούν τα πιο κάτω θέματα:

1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας μέχρι 2 μηνών.

2. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων μουσικών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το έτος 2019, που αφορά αίτημα υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017).

3. Έγκριση πίστωσης για τη συμμετοχή δύο (2) υπαλλήλων του Δήμου Φυλής στην τεχνική συνάντηση που αφορά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δημιουργία συνεργείων μεταξύ αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς», από 1/3 έως 4/3.

4. Χρήση κινητής τηλεφωνίας από αιρετούς και καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων των δικαιούχων.

5. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

6. Έγκριση μετάβασης σχολικής ομάδας 1ου ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων του Δήμου μας στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στο πλαίσιο αναλυτικού προγράμματος σπουδών από 28-2-19 έως 3-3-19.

7. Έγκριση μετάβασης μαθητών του 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ του Δήμου μας για τη σχολική εκδρομή στο ΒΟΛΟ από 11-4-19 έως 14-4-19.

8. Έγκριση συμμετοχής τριών μαθητών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΗΣ στους ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «LAND ROVER – 4-4» in schools στο Coventry του Ηνωμένου Βασιλείου.

9. Έγκριση μετάβασης αθλητών του Δήμου μας σε ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «OPEN CHALLENGE CUP KYORYGI” στο Βέλγιο.

10. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 12/2019 απόφασης Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση του 1ου μέλους της Επιτροπής Παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019, λόγω συνταξιοδότησής του».

11. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 83/2018 απόφασης Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση του 1ου μέλους της Επιτροπής Παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», λόγω συνταξιοδότησής του.

12. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.

13. Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 405.345,49 ευρώ της Ενιαίας Σχολικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Φυλής, για την κάλυψη πάγιων και τρεχουσών λειτουργικών αναγκών συντήρησης και προμήθειας υλικών, συσκευών και λοιπών μέσων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019.

14. Υποβολή αιτήματος έκτακτης χρηματοδότησης ποσού 50.716,80 € από τον Δήμο Φυλής προς την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή για την καταβολή της μισθοδοσίας και του ΙΚΑ στις σχολικές καθαρίστριες για το 1ο τρίμηνο έτους 2019.

15. Υποβολή πρότασης στην με αρ. πρωτ. 64834/15-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VI ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ» με τίτλο : «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου και της αίτησης χρηματοδότησης.

16. Έγκριση απότμησης – υποβιβασμού πεζοδρομίου, επί της οδού Λούρου στην Δροσούπολη.

17. Έγκριση απότμησης – υποβιβασμού πεζοδρομίου, στην οδό «Έβδομη» του ΒΙΟΠΑ.

18. Παραλαβή της υπ’ αριθμ. 104/2019 μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ».

19. Επικύρωση της αριθ. 8/2019 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής, περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στο ν.π.δ.δ.