Τι συμβαίνει στην οδό Κόκκινης Μηλιάς; Πάλι ΔΩΡΑ μοιράζει ο Παππούς;

 

Ο Παππούς στις 12 Νοεμβρίου προχώρησε σε προμήθεια τριών προκατασκευασμένων οικίσκων ΔΙΝΟΝΤΑΣ  24.738,00 για κατεπείγουσες ανάγκες του Δήμου Φυλής

 

Τους τοποθέτησε σε οικόπεδο στην οδό Κόκκινης Μηλιάς στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη

 

Ηλεκτροδοτήθηκαν και αναμένουν την σύνδεση με την αποχέτευση

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχε για κάποιες ημέρες αυτοκίνητο του ΣΥΝΠΑ που τους φύλαγε βέβαια  όταν σταμάτησε η φύλαξη  τους αμέσως οι οικίσκοι καταστράφηκαν.

 

 

Οι ερωτήσεις που θέτουμε είναι οι εξής:

 

Για ποιο λόγο ο Δήμος προχώρησε σε αυτήν την προμήθεια;

 

Θα στεγαστούν υπηρεσίες του Δήμου;

 

Ισχύει ότι θα μεταφερθεί η οικογένεια των Ρομά που μένει παράνομα τα τελευταία χρόνια σε οικόπεδο της ιδιοκτησίας του Δήμου;

Θα κάψουν την πόλη λένε οι ΡΟΜΑ και ο Δήμος τους αφήνει!!

 

 

%d bloggers like this: