Υπηρεσιακό Αυτοκίνητο του Δήμου σε ταβέρνα στη Χασιά

 Σήμερα Κυριακή δημότης με την οικογένεια του αποφάσισε να επισκεφτεί ταβέρνα της Χασιάς.

Με έκπληξη διαπίστωσε στο πάρκινγκ της ταβέρνας ότι υπήρχε υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Δήμου.

 

Μέλη της διοίκησης συνέτρωγαν  και δεν έλυναν κανένα πρόβλημα του Δήμου, όπως ο ίδιος είχε λανθασμένα σκεφτεί.

 

Εν ολίγοις, κάποιους από τους κυρίους της διοίκησης χρησιμοποιούσε το υπηρεσιακό αυτοκίνητο

ΟΧΙ για κάποια δουλειά του Δήμου ΑΛΛΑ για να φάει με συναδέρφους του.

 

Μας έστειλε λοιπόν την φωτογραφία και μας ζήτησε να μεταφέρουμε στον Δήμαρχο που ξεκινάει σήμερα τη νέα του θητεία το εξής:

ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ.

Αυτό πρέπει να βάλει σε προτεραιότητα ο Παππούς.

 

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου 4040/14806

Απαγορεύεται δε ρητά η χρησιμοποίηση των αυτοκινήτων αυτών:
(α) για εξυπηρέτηση σκοπών ξένων από εκείνους για τους οποίους έχει παραχωρηθεί το αυτοκίνητο,

(β) για μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ασχέτων προς την Υπηρεσία,

(γ) για μεταφορά ξένων ατόμων ή μελών οποιονδήποτε οργανώσεων, ή συγγενών (και φίλων) του Υπαλλήλου που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο ή του οδηγού,

(δ) η οδήγηση από άλλον, εκτός από τον υπεύθυνο οδηγό (βλ. άρθρο 1 ν.δ. 2396/53 και απόφαση μας Γ.Υ. 2783/89, υπό στοιχ. Ε’),

(ε) η κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων εκτός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας της εξυπηρετούμενης Υπηρεσίας του Δημοσίου, ΟΤΑ, Νομικού Προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου,

(στ) η κυκλοφορία τις Κυριακές και εορτές, καθώς και από 22ας μέχρι μισής ώρας προ της ανατολής του ηλίου κάθε εργάσιμης ημέρας.