111.900,00 θα πάρει ο Δήμος Φυλής για τα σχολεία

Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 28.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Η Απόφαση με τους Δήμους και τα ποσά στα Επισυναπτόμενα αρχεία

Click to access kap_g_sxoleia.pdf

%d bloggers like this: