Ελέγχο στατικής επάρκειας του 3ου ΓΕΛ ζητά ο Σύλλογος Γονέων

Το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων του 3ου ΓΕΛ επαναφέρει το θέμα του ελέγχου στατικής επάρκειας του σχολείου.

Το κτίριο είναι κατασκευασμένο το 1974 ,

πριν αρχίσει να εφαρμόζεται ο αντισεισμικός κανονισμός του 1984(ΦΕΚ 239 Β\16-04-1984)

και μάλιστα δεν κατασκευάστηκε με προδιαγραφές για σχολείο αλλά για βιοτεχνία.

 

Σε έγγραφο τους προς τον Δήμαρχο αλλά και το ΚΤΥΠ ΑΕ

(Η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ [ΚτΥπ ΑΕ] είναι  φορέας του ελληνικού κράτους, για όλες τις δημόσιες κτιριακές υποδομές [νοσοκομεία, σχολεία, δικαστήρια, σωφρονιστικά καταστήματα κ.α.].

αναφέρουν

Κύριοι, οι γονείς των μαθητών του 3ου ΓΕΛ είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι,κατόπιν και του σεισμού του Ιουλίου.

Μπορεί το κτίριο να άντεξε σε έναν σεισμό της έντασης αυτής,όμως αφού δεν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό,

κανένας αρμόδιος φορέας δεν μας διασφαλίζει την ασφάλεια των παιδιών μας σε έναν μεγαλύτερης έντασης σεισμό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

να γίνει άμεσα ενδελεχής αντισεισμικός έλεγχος και έλεγχος στατικής επάρκειας του κτιρίου.

Σύμφωνα και με τον νόμο όσα κτίρια

(ειδικά σχολεία και νοσοκομεία),

έχουν κατασκευαστεί πριν το 1984 πρέπει άμεσα να ελεγχθούν.

Δεν θα σας επιτρέψουμε να αδιαφορείτε για την ασφάλεια των παιδιών μας.”

Τι ακριβώς θα κάνει η διοίκηση για αυτό το σχολείο;

Θα  καλέσει η τεχνική υπηρεσία την ΚΤΥΠ για έλεγχο;

Θα πρέπει να συμβεί κάποιο ατύχημα  για να ευαισθητοποιηθείτε;

%d bloggers like this: