1881: “Ας μη ολιγωρήση, ας μη παρίδη το εν ή το άλλο και αφήση ημιτελή την εφαρμογή των μέτρων”.

Ένα σύντομο κείμενο του  θεμελιωτή της νεότερης Χημείας στην Ελλάδα, Αναστάσιου Χρηστομάνου, που δημοσιεύτηκε το 1881 και αποδεικνύει με κάποιο τρόπο την επικαιρότητα της Ιστορίας των Επιστημών αλλά και τη φροντίδα των ανθρώπων με πολύ λιγότερα μέσα να διατηρήσουν μακριά από αυτούς και το περιβάλλον τους τα “μιάσματα”.

Ας κρατήσουμε από τον πρόλογο του βιβλίου, με την γλώσσα της εποχής, ότι ο καθένας από εμάς “ας μη ολιγωρήση, ας μη παρίδη το εν ή το άλλο και αφήση ημιτελή την εφαρμογή των μέτρων”.


%d bloggers like this: