200 χιλιάρικα για καθαρισμούς χόρτων και πιάνει φωτιά μέσα στο κέντρο της πόλης

Ο Παππούς διέθεσε 200 χιλιάρικα σχεδόν (119.784,00€ )

για αποψίλωση χόρτων και το αποτέλεσμα;

 

Φωτιά μέσα στο κέντρο των Άνω Λιοσίων

στην Αιγαίου Πελάγους

 

Έντρομοι οι κάτοικοι φώναξαν πυροσβεστική και υδροφόρες Δήμου καθώς ο άνεμος ήταν σύμμαχος της φωτιάς.

 

Αποτέλεσμα οι κάτοικοι με δικά τους μέσα περιόρισαν τη φωτιά μέχρι να έρθει η Πυροσβεστική

οι υδροφόρες του Δήμου ….ήρθαν πολύ αργότερα

 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΑΜ 82/2020 προϋπολογισμού 119.784,00€

 

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας και αποψίλωσης περιαστικού πρασίνου ».

Αν

 γυρίσεις παντού την πόλη θα δεις ξερόχορτα 

ακόμα…. και στα πεζοδρόμια!!!

 

Οι καθαρισμοί που έχουν γίνει είναι πρόχειροι και 

ημιτελείς
Χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή σε ολόκληρο το Δήμο.

%d bloggers like this: