255.023,72 Έκτακτη επιχορήγηση Στο Δήμο Από την Κυβέρνηση.

Η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με το ποσό των 75 εκ. ευρώ για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών που δημιούργησε η υγειονομική κρίση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» σήμερα το πρωί.

Η απόδοση του ποσού που αναλογεί σε κάθε Δήμο θα γίνει με χρηματική εντολή του Υπ. Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Ας ελπίσουμε αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν σωστά για τον σκοπό που δόθηκαν και να μην επιδοθούν οι διοικούντες  σε κινήσεις εντυπωσιασμού αλλά σε ουσιαστικα μέτρα κάλυψης των αναγκών.

%d bloggers like this: