7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 17-4-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:15, για να συζητήσουμε στην με αρ. 7 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΔΩ :https://fyli.gr/webtv/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 17-4-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:15, για να συζητήσουμε στην με αρ. 7 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

1. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 48341/20-12-2018 Σύμβασης για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, λόγω μη προβλέψιμης αναγκαιότητας.

2. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 353/2016.

3. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 28/2018.

4. Έγκριση 2ης παράτασης, πέραν της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 105/16.

5. Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα για τις εργασίες : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 329/16).

6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», Α.Μ. 75/2018.

7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 207/2018.

8. Έγκριση της υπ’αριθμ. 164/2019 μελέτης με τίτλο: «Ανέγερση 8ου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων».

9. Υποβολή πρότασης στην αρ.πρωτ 65574/19-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ή / ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΓΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΜΑΔΑ Γ», αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή του τεχνικού δελτίου και της αίτησης χρηματοδότησης.

10. Έγκριση της γνωμάτευσης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής της 7ης Συνεδρίασης / 2019 του έργου : «Επισκευή οδοστρώματος Δήμου Φυλής με σκοπό την άρση επικινδυνότητας αυτού» Α.Μ. 66/2018 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (263.293,23 €).

11. Έγκριση της γνωμάτευσης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής της 7ης Συνεδρίασης / 2019 του έργου : «Παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης στο Δήμο Φυλής» Α.Μ. 95/2018 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ (143.682,63 €).

12. Έγκριση της γνωμάτευσης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής της 6ης Συνεδρίασης / 2019 του έργου : « Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Δήμο Φυλής» Α.Μ. 105/2016 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ (360.116,39 €).

13. Επικύρωση της απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης ισολογισμού οικονομικού έτους 2018.

14. Επικύρωση της απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2018.

15. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας για το έτος 2019.

16. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 3/4-4-2019 πρακτικού Φορολογικής Επιτροπής που αφορά ενστάσεις τελών ύδρευσης.

17. Ορισμός Ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2018.

18. Καθορισμός αμοιβής στον Δικηγόρο Αθηνών κ. Περπατάρη Δημητρίου ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ για υπόθεση του Δήμου (μελέτη φακέλου, νομικές συμβουλές, έλεγχος των υπηρεσιακών εγγράφων, σύνταξη πληροφοριακών εγγραφών προς τις δικαστικές αρχές).

19. Καθορισμός αμοιβής στην Δικηγόρο Αθηνών κας ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ για υποθέσεις του Δήμου : 1. Παράσταση του Δήμου Φυλής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δυνάμει της αρ. 105/19 απόφασης Ο.Ε., 2. Παράσταση του Δήμου Φυλής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών δυνάμει της αρ. 92/19 απόφασης Ο.Ε., 3. Παράσταση του Δήμου Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δυνάμει της αρ. 106/19 απόφασης Ο.Ε.

20. Τακτοποίηση οφειλών άπορων δημοτών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
21. Συμμετοχή αθλητών του Δήμου μας, στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ αντίστοιχα, του Α.Ο. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΛΕΩΝΤΙΔΕΣ, στο ΒΟΛΟ από 13 έως 15 Απριλίου.

22. Συμμετοχή αθλητών αθλητριών του Δήμου μας, στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ αντίστοιχα, του ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ & Α.Ο. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ, στο ΒΟΛΟ από 13 έως 15 Απριλίου.

23. Συμμετοχή αθλητών του Δήμου μας, στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ, Α.Ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΕΥΠΙΡΙΔΑΙ, στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ από 3 έως 5 Μαΐου.

24. Έγκριση επιχορήγησης σχολικής ομάδας 2ου Γυμνασίου Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής για εκπαιδευτική εκδρομή και επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους, στο Ναύπλιο στις 17/05/2019.

25. Έγκριση επιχορήγησης σχολικής ομάδας 3ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής για εκπαιδευτική εκδρομή και επίσκεψη σε Μουσεία, Ιστορικούς – Αρχαιολογικούς χώρους, στο Αίγιο.

26. Διαγραφή οφειλής ύδρευσης από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.

27. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με τίτλο : «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού».

28. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.

29. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

30. Έγκριση σύναψης νέας σύμβασης επανάληψης παρόμοιων υπηρεσιών για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 50/17).

31. Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στην Πρόσκληση V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας.

32. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ».

33. Συγκρότηση επιτροπής βλαβών για το έργο: “Αποχέτευση ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Φυλής, Α.Μ. 11/2016” βάσει του άρθρου 157, παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: “Αντιπλημμυρική προστασία και κατασκευή αποχέτευσης περιοχής Μπρίνια Δήμου Φυλής”, Α.Μ. 40/2010.

35. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στο Ο.Τ 2159 στην Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 18,20 τ.μ έκαστος.

36. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΑΡΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στα Ο.Τ 385 – 386 στην Π.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 2,60 τ.μ.

37. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ στο Ο.Τ 1117 στην Π.Ε. ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 22,23 τ.μ.

38. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΙΣΙΔΩΡΟΥ στο Ο.Τ. 300 στην Π.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 4,30 τ.μ.

39. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΦΙΝΕΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΝΕΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στο Ο.Τ 821 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 15,30 τ.μ έκαστος.

40. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΠΑΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Κωνσταντίνου έκτασης 14,20 τ.μ., ΠΑΠΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Μιχαήλ έκτασης 5,325 τ.μ., ΠΑΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Μιχαήλ έκτασης 5,325 τ.μ., ΠΑΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗΣ χήρας Μιχαήλ το γένος Παπασταματίου έκτασης 3,55 τ.μ., ΠΑΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του Ιωάννη έκτασης 5,325 τ.μ., ΠΑΠΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του Ιωάννη έκτασης 5,325 τ.μ. και ΠΑΠΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ χήρας Ιωάννη το γένος Πλαβούκου Ιωάννη έκτασης 3,55 τ.μ. στο Ο.Τ 1417Α στην Π.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.

41. Πρόταση για κατάργηση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε) σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φυλής (αφορά το Νηπιαγωγείο Φυλής) κατά το έτος 2019-2020.

42. Επιχορήγηση Αθλητικών, Πολιτιστικών και Εξωραϊστικών Συλλόγων Δήμου Φυλής, έτους 2019.

43. Επικύρωση της αρ. 16/2019 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

44. Επικύρωση της αρ. 14/2019 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

45. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 85/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον εξωδικαστικό συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των : 1. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και 2. ΜΑΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μετά από άσκηση αγωγής, λόγω διόρθωσης της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου με την από 1-1-2019 ισχύουσα τιμή.

46. Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΒΑΣΣΗ του Δημητρίου και της Ελένης χας Δημητρίου Λιόση, με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από άσκηση αγωγής.

47. Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΕΡΗ του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από άσκηση αγωγής.

48. Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και του ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΚΑΜΠΟΛΗ του Δημητρίου και της Καλλιόπης, με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από άσκηση αγωγής.

49. Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των : 1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΤΖΑΜΠΟΥ του Περικλή και της Κων/νας, 2. ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΤΖΑΜΠΟΥ του Αθανασίου και της Αικατερίνης, 3. ΚΩΝ/ΝΑΣ ΑΤΖΑΜΠΟΥ του Αθανασίου και της Αικατερίνης, 4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΤΖΑΜΠΟΥ του Αθανασίου και της Αικατερίνης, 5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΛΙΟΥ του Σταματίου και της Ελευθερίας, 6. ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΟΛΙΟΥ του Σταματίου και της Ελευθερίας συζ. Χαραλάμπους Αναστόπουλου, 7. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΟΛΙΟΥ του Σταματίου και της Ελευθερίας χας Σπυρίδωνα Ατζάμπου, 8. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΛΙΟΥ του Αθανασίου και της Αγγελικής, 9. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ του Αθανασίου και της Αγγελικής, 10. ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ χας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ τ.γ. Ελευθερίου και Χαρίκλειας Νιωτάκη, με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από άσκηση αγωγής.

50. Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των : 1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΤΖΑΜΠΟΥ του Περικλή και της Κων/νας, 2. ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΤΖΑΜΠΟΥ του Αθανασίου και της Αικατερίνης, 3. ΚΩΝ/ΝΑΣ ΑΤΖΑΜΠΟΥ του Αθανασίου και της Αικατερίνης, 4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΤΖΑΜΠΟΥ του Αθανασίου και της Αικατερίνης, 5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΛΙΟΥ του Σταματίου και της Ελευθερίας, 6. ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΟΛΙΟΥ του Σταματίου και της Ελευθερίας συζ. Χαραλάμπους Αναστόπουλου, 7. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΟΛΙΟΥ του Σταματίου και της Ελευθερίας χας Σπυρίδωνα Ατζάμπου, 8. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΛΙΟΥ του Αθανασίου και της Αγγελικής, 9. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ του Αθανασίου και της Αγγελικής, 10. ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ χας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ τ.γ. Ελευθερίου και Χαρίκλειας Νιωτάκη, με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από άσκηση αγωγής.

51. Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ» με δ.τ. «ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ», με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από άσκηση αγωγής.

52. Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και Των : 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΡΟΥΒΑΚΑΛΗ του Δημητρίου και της Δέσποινας, 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΡΟΥΒΑΚΑΛΗ του Δημητρίου και της Δέσποινας, 3. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ του Αντωνίου και της Αντιγόνης, 4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ του Αντωνίου και της Παναγιτούδας, με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από άσκηση αγωγής.

53. Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των 1. ΜΑΡΙΑΣ συζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ τ.γ. Παναγιώτη και Ελένης Καρατζά, 2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑ του Παναγιώτη και της Ελένης, με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από άσκηση αγωγής.

54. Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των : 1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΝΙΩΤΗ του Ασημάκη και της Γεωργίας, 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΤΗ του Ασημάκη και της Γεωργίας, 3. ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΝΙΩΤΗ του Ασημάκη και της Γεωργίας, με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από άσκηση αγωγής.

55. Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των : 1. ΜΑΡΙΑΣ συζ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΡΟΚΑ τ.γ. Θεοφάνη και Ελένης Λάμπρου, 2. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ του Θεοφάνη και της Ελένης, με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από άσκηση αγωγής.

56. Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των : 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΥΡΜΑ του Αναστασίου και της Μαρίας, 2. ΔΑΦΝΗΣ ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗ τ.γ. Αναστασίας και Μαρίας Σύρμα, με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από άσκηση αγωγής.

57. Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των : 1. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑ του Κωνσταντίνου, 2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, 3. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από άσκηση αγωγής.

58. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

59. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΤΣΟΥΚΛΙΔΗ ΑΓΑΘΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

60. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

61. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

62. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

63. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

64. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΜΠΟΥΡΑΪΜΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

65. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΥΓΟΥΛΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.
66. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΚΑΜΠΟΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

67. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΙΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

68. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΤΣΟΥΚΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

69. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΟΥΚΛΙΔΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

70. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΑΓΑΘΗΣ ΤΣΟΥΚΛΙΔΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

71. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΜΑΡΙΑΣ ΛΙΟΣΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

72. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΚΩΝ/ΝΑΣ ΛΙΟΣΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

73. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

74. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΜΠΑΡΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

75. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΜΠΡΕΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

76. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΤΣΙΓΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

77. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

78. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

79. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΛΙΟΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

80. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

81. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΧΡΗΣΤΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

82. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΞΕΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

83. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΚΑΨΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

84. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΜΙΤΣΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

85. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΔΕΛΓΑ ΠΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

86. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΖΑΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

87. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΜΑΡΙΝΗ ΚΛΕΙΟΥΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.
88. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ Χα ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

89. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

90. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

91. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΠΕΝΚΙΔΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

92. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΠΟΥΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

93. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

94. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΒΕΡΩΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

95. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

96. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΣΕΡΕΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

97. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΣΕΡΕΠΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

98. Αποδοχή ή μη της αίτηση του ΣΕΡΕΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

99. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΣΕΡΕΠΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

100. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΣΕΡΕΠΑ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

101. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

102. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

103. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Χα ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΜΠΟΛΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

104. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΜΠΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

105. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΚΑΜΠΟΛΗ ΕΛΕΝΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

106. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

107. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΝΤΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

108. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Χα ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΠΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

109. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΠΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

110. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

111. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΠΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

112. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΤΣΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

113. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΩΡΑΚΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

114. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

115. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

116. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΚΟΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

117. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΓΕΩΡΓΑ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

118. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΛΙΟΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

119. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΠΟΥΤΑΧΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 2.ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑΣ, 3. ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 4. ΚΑΡΟΛΟΥ ΑΛΓΚΙΝΓ, 5. ΓΚΟΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

120. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΚΑΜΠΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

121. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΚΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 2. ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 3. ΛΙΑΝΟΥ- ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, 4. ΚΟΛΟΒΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, 5. ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΛΕΝΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

122. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΡΔΑ, 2. ΓΟΥΝΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΠΑΥΛΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.
123. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΚΛΗΡΟΝ. ΛΙΟΣΗ ΙΣΙΔΩΡΑΣ 2. ΛΙΟΣΗ ΜΙΧΑΗΛ, 3. ΛΙΟΣΗ ΜΑΡΙΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

124. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

125. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

126. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΠΑΓΩΝΑ ΜΑΡΙΑ, 2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ, 3. ΚΑΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

127. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΣΑΒΒΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, 2. ΣΑΒΒΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 3. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

128. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ-ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΞΑΝΘΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

129. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΤΣΕΒΑ ΑΝΔΡΕΑ, 2. ΤΣΕΒΑ ΣΟΦΙΑΣ, 3. ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, 4. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΠΑΠΠΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.
130. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΚΛΗΡΟΝ. ΠΑΠΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 2. ΠΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

131. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΕΔΕ, 2. ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΔΕ, 3. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΔΕΔΕ 4, ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΕΔΕ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

132. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 2. ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ, 3. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

133. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΖΩΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ, 2. ΖΩΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 3. ΖΩΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ, 4. ΖΩΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, 5. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

134. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΒΟΚΟΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ, 2. ΔΕΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 3. ΔΕΔΕ ΚΩΝ/ΝΟΥ, 4. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Χας ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΔΕ, 5. ΔΕΔΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 6. ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

135. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

136. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

137. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, 2. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

138. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΑΤΜΑΤΣΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

139. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΣΤΑΜΑΙΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

140. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ «ΓΗ ΑΝΤΑΙΟΣ» για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

141. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΦΟΥΡΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

142. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

143. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΤΣΙΓΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, 2. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ, 3. ΤΣΙΓΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

144. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

145. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΔΗΜΗΤΡΑΣ συζ. Α. ΚΑΜΠΟΛΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

146. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΦΟΡΤΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ, 2. ΦΟΡΤΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

147. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΒΕΡΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, 2. ΒΕΡΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

148. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΑΤΖΑΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 2. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 3. ΚΛΗΡΟΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΤΖΑΜΠΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

149. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

150. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΙΠΟΚΡΑΤΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

151. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΚΑΦΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, 2. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΣΥΖ. ΣΤ. ΚΑΦΙΩΤΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

152. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ – ΜΠΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

153. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΜΠΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

154. Αποδοχή ή μη της αίτησης των ΚΛΗΡΟΝ. ΒΑΚΑΛΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

155. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 2. ΦΙΛΗΣ ΧΡ., 3. ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

156. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ, 2. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

157. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΣ, 2. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗΣ-ΣΟΦΙΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.
158. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΚΟΛΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

159. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΣΕΡΕΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 2. ΣΕΡΕΠΑ, 2. ΣΕΡΕΠΑ ΜΑΡΙΑΣ, 3. ΣΕΡΕΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

160. Αποδοχή ή μη της αίτησης των ΚΛΗΡΟΝ. ΚΟΥΡΤΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

161. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ, 2. ΚΑΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ, 3. ΚΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

162. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΡΙΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, 2. ΡΙΖΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

163. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΚΑΜΠΟΛΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

164. Αποδοχή ή μη της αίτησης Των Ελένης χήρας Χρήστου Μίχα, Αλεξάνδρας συζ. Ηλία Τσάλτα, Μαρίας Μίχα, Μαρίας χήρας Κων/νου Μίχα, Αγαθής συζ. Δημ. Φυτά, Γεωργίας συζ. Κων/νου Μουστακάτου, Κων/νας συζ. Βας. Αγγελούση, Μαρίας συζ. Γεράσιμου Κούρτη, Νικολάου Κούρτη του Γεράσιμου για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

165. Αποδοχή ή μη της αίτησης των Βασιλικής Αποστολίδου του Ιωάννη, Θρασύβουλου Αποστολίδη, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

166. Αποδοχή ή μη της αίτησης των ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΠΑΥΛΟΥ,για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.
167. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

168. Αποδοχή ή μη της αίτησης των ΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

169. Αποδοχή ή μη της αίτησης των ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ,για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

170. Αποδοχή ή μη της αίτησης των κληρονόμων ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΣΤΑΜ. ΣΤΑΜΟΥ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

171. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΛΙΟΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ,για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

172. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΚΑΜΠΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

173. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΔΟΥΦΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

174. Αποδοχή ή μη της αίτησης Των ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΡΕΠΑ, ΦΑΝΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΕΠΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΕΠΑ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ, ΜΑΡΙΑΣ ΣΕΡΕΠΑ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΣΕΡΕΠΑ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

175. Αποδοχή ή μη της αίτησης κληρονόμων ΛΙΑΚΟΥ ή ΛΙΑΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

176. Αποδοχή ή μη της αίτησης της για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς των κληρονόμων ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑΣ ΑΤΖΑΜΠΟΥ με τον Δήμο.

177. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΜΑΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

178. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΣΕΡΕΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Λεωνίδα για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

179. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

180. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΣΕΡΕΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

181. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

182. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΒΕΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΣΥΖ. ΣΠΥΡΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

183. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΜΠΟΥΡΑΪΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΥΖ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

184. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΜΠΟΥΡΑΪΜΗ ΣΙΔΕΡΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

185. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΒΑΘΗ ΕΛΕΝΗΣ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

186. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.
187. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

188. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

189. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

190. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

191. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΡΕΠΠΑ ΦΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

192. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ