8μηνα σε Δήμους Περιφέρειες Μεσω Ο.Α.Ε.Δ.

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση

κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού

όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα)

 

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ

θα προσφέρει εργασία οκτάμηνης διάρκειας.

 

Σε  Δήμους,
Περιφέρειες,

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς
και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

 

 

Θα ενταχθούν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 67 ετών,

οι οποίοι τουλάχιστον έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 

Το Πρόγραμμα παράλληλα με την απασχόληση που θα προσφέρει, θα παρέχει υποχρεωτική κατάρτιση

και πιστοποίηση νέων δεξιοτήτων(150ΩΡΕΣ) στους ωφελούμενους ως σημαντικό εφόδιο για την περαιτέρω εξέλιξή τους στην αγορά εργασίας. 

Μισθός

Για κάθε ωφελούμενο το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε 21,84 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 546,00 Ευρώ μηνιαίως

 

Ο ΟΑΕΔ καταρτίζει την πρόσκληση και είναι αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων.

 

Προς τα τέλη Μαρτίου αναμένεται να δημοσιευτεί η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, που αφορά 36.500 άτομα, ώστε να ξεκινήσουν και οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν κατά πάσα πιθανότητα ένα 10ήμερο στην διάθεσή τους για να υποβάλλουν αίτηση και στόχος είναι οι πρώτες προσλήψεις να γίνουν το Μάιο.

 

Αφού βγει η πρόσκληση του ΟΑΕΔ,

οι άνεργοι υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο,

μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις,

για μία ειδικότητα, 

επιλέγοντας από 1 μέχρι 3 υπηρεσίες τοποθέτησης

ή/και επιβλέποντες φορείς.

 

Η αίτηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και μετά την συμπλήρωσή της, οι άνεργοι την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/).

.

Όλη η Κ.Υ.Α.οαεδ-κοινωφελης (1)

 

%d bloggers like this: