“Ανάγκη για μεταρρύθμιση”

Τις απόψεις του σχετικά με τον Κλεισθένη καταθέτει ο Αλέξανδρος Κουλοχέρης στην εφημερίδα ” ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ”. Μερικά απο τα βασικά σημεία του άρθρου είναι :

΄΄Κρίσιμα ζητήματα  που αφορούν τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, όπως είναι η ενίσχυση της |οικονομικής ανεξαρτησίας και λειτουργικής αυτοτέλειας των Δήμων, η αποκέντρωση, η διασφάλιση της κυβερνησιμότητας των Δήμων, η ενίσχυση του τοπικού κοινωνικού κράτους, κλπ., παραμένουν ανοιχτά,  χωρίς να υπάρχει καμιά πρόβλεψη.”

Όμως μια αληθινή μεταρρύθμιση επιβάλλεται να εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο,  από το οποίο απέχουμε αρκετά,  ενώ κυρίαρχα ζητήματα,  όπως για παράδειγμα η φορολογική αποκέντρωση δεν απασχολούν την κυβέρνηση .”

“Κάλλιστα θα μπορούσε ο φόρος ακίνητης περιουσίας να αποτελέσει τοπικό φόρο,  λαμβάνοντας βεβαίως τις ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου,  ώστε να προωθείται η τοπική ανάπτυξη.”

“Ακόμη,  οι πόροι του «Πράσινου Ταμείου» να χρηματοδοτούν έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης στους Δήμους.”

“Μια γενναία και αληθινή μεταρρύθμιση θα ήταν η μεταφορά των ακινήτων του δημοσίου στους δήμους και μέσω ενός επαρκούς χρηματοδοτικού προγράμματος,  η αξιοποίηση αυτών για πολιτιστικές,  κοινωνικές,  αθλητικές ή άλλες δράσεις που θα αναβαθμίζουν την λειτουργική και αισθητική εικόνα των πόλεων.”

 

%d bloggers like this: