Ο Παππούς Φέρνει Την Ανάπτυξη Με … Νεκροφόρα

Ο Παππούς δήλωσε ξεκάθαρα ότι το μόνο έσοδο για το Δήμο μας είναι η χωματερή

και εάν θέλουμε να κλείσει η μόνη λύση είναι να ιδρύσουμε

Ν    Ε    Κ   Ρ   Ο   Τ   Α   Φ   Ε   Ι   Ο

για 

Ο   Λ   Η    Τ   Η   Ν    Α  Τ  Τ  Ι  Κ  Η !

 

 Στις αντιδράσεις του κόσμου

και της αντιπολιτεύσης

συνέχισε στο ίδιο ειρωνικό στυλ να 

λέει

ΠΙΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΘΕΙ

%d bloggers like this: