Ο είρωνας Παππούς είπε στον κόσμο ότι ζούμε από τη χωματερή!

Στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου(29/10)

ο Παππούς παραδέχτηκε

 ότι δε ξέρει ποτέ θα κλείσει η χωματερή.

 

Εκείνος που προεκλογικά ισχυριζόταν ότι η χωματερή θα κλείσει ΑΜΕΣΑ.

 

Η στάση του Δημάρχου απέναντι στον κόσμο ήταν ειρωνική και απαξιωτική.

 

 

 

 

 

Ανερυθρίαστα

 δήλωσε ότι 

η χωματερή αποτελεί το μοναδικό έσοδο για το Δήμο μας.

Δηλώνοντας έτσι την ανεπάρκεια του τόσα χρόνια να κάνει έναν Δήμο οικονομικά ανεξάρτητο από τη χωματερή.

 

Με άπλα λόγια μας είπε ότι αν θέλουμε να υπάρχουμε ως Δήμος

 πρέπει να την κρατήσουμε.

 

%d