Ο ”εκλεκτός” ήρθε …. από τα Λιόσια

Είναι το μοναδικό νομικό πρόσωπο που εδρεύει στη Φυλή.

Ο Δήμαρχος όρισε ως Πρόεδρο έναν δημότη από τα Άνω Λιόσια!

 

Γ  Ι  Α  Τ  Ι ;

 

Δεν βρήκε ΕΝΑΝ ανάμεσα στους  τοπικούς συμβούλους 

της παράταξης του

να έχει την ικανότητα να διοικήσει τους Παιδικούς Σταθμούς Φυλής;

Δεν βρήκε ΕΝΑΝ ανάμεσα στους  3000 κατοίκους

να έχει την ικανότητα να διοικήσει τους Παιδικούς Σταθμούς Φυλής;

Δε βρήκε  ΕΝΑΝ  ανάμεσα στους 1079 ψηφοφόρους του

να έχει την ικανότητα να διοικήσει τους Παιδικούς Σταθμούς Φυλής;

Τόση απαξίωση για τη δημοτική ενότητα της Φυλής από το Δήμαρχο;

 

Τόση απαξίωση για τους κάτοικους της δημοτικής ενότητας της Φυλής από το Δήμαρχο;

 

Τόση απαξίωση για τους τοπικούς συμβούλους του;

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: