ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ …ζητά ο Κουλοχέρης. Δίπλα στους υπάλληλους

Την Τρίτη 16/4 ο υποψήφιος Δήμαρχος Φυλής, κ. Αλέξανδρος Κουλοχέρης, κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου εξώδικη δήλωση πρόσκληση, με την οποία ζητά από τους υπάλληλους  που έχουν την διαχείριση των οικονομικών του Δήμου Φυλής και να λειτουργούν με αμεροληψία, ισονομία και διαφάνεια και να μην επηρεάζονται από τις πιέσεις της δημοτικής αρχής.

Συγκεκριμένα προς τον οικονομικό διευθυντή κ. Γεώργιο Κλεισούρα και τον κεντρικό ταμία  Δημήτρη Νικολόπουλο.

Δήλωσε ότι είναι δίπλα τους και έτοιμος να τους προσφέρει όποια στήριξη χρειαστεί

ώστε απρόσκοπτα να προχωρήσουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τονίζει ότι κατά την τρέχουσα περίοδο που τυγχάνει να είναι και προεκλογική περίοδος, οφείλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στην ούτως ή άλλως αυτονόητη υποχρέωση σας για την τήρηση της νομιμότητας και της ορθότητας κατά την άσκηση των υπηρεσιακών σας καθηκόντων.

Οι εκλογές στο Δήμο Φυλής διεξάγονται με περίεργο τρόπο και συχνά τα όρια της νομιμότητας παραβιάζονται.

Εμείς ως δημοτική παράταξη δεν επιλέγουμε κανένα  άλλο δρόμο από το δρόμο της νομιμότητας.

 

Ανίσχυροι απέναντι στην αδιαφάνεια της διοίκησης

μαχόμαστε μόνο με κάθε μέσο που μας παρέχει ο νόμος και όχι με παρασκηνιακές ενέργειες και εκφοβισμούς που έχουν ακολουθηθεί από τη διοίκηση τόσα χρόνια.

Για αυτό το λόγο προχωρήσαμε στο έγγραφο προς τον Οικονομικό Διευθυντή και τον Κεντρικό Ταμία του Δήμου  τονίζοντας τους ότι θα πρέπει κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου να:

”Συγκεκριμένα, κατά την άσκηση των καθηκόντων σας κατά την παρούσα προεκλογική περίοδο, οφείλετε να ενεργείτε με τρόπο, ώστε να μην παραβιάζονται κατ’ ουδένα τρόπο οι αρχές της αμεροληψίας, της ισονομίας και της διαφάνειας, ούτε να λαμβάνουν χώρα ενέργειες που δύνανται να επηρεάσουν αθέμιτα, άμεσα ή έμμεσα, τη βούληση των εκλογέων και το εκλογικό αποτέλεσμα.”

Πιστεύοντας ότι οι υπάλληλοι του Δήμου πρέπει να ενεργούν χωρίς πιέσεις από τη διοίκηση δηλώνουμε ότι είμαστε στο πλευρό τους ώστε απρόσκοπτοι να εκτελούν το έργο τους.

Πρέπει να γνωρίζουν ότι στο πλευρό τους θα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κουλοχέρης ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στην άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

 

Ολόκληρο το κείμενο

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ