Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 2-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 30 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 2-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 30 συνεδρίαση τουΔημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

 1. Τροποποίηση της αρ. 57/2016 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής, λόγω παραίτησης μέλους.
 2. Συμμετοχή αθλητών και συνοδών της πάλης Ζεφυρίου στο Διεθνές Τουρνουά στην Κανιτζά Σερβίας στις 20-21/9/2018.
 3. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών κας Παπαδήμα Ελένης-Αναστασίας για υπόθεση που της ανατέθηκε με την αρ. απόφαση Ο.Ε.
 4.  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 13 του Β. Δ/τος 17/5-15-06-1959.
 5.  Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παράγραφος 1 του εδαφίου Δ του Ν. 3463/06.
 6.  Έγκριση Aναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την διενέργεια δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» με Α.Μ. 250/2018 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ
 7. Έγκριση Aναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την διενέργεια δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» με Α.Μ. 212/2018 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).
 9. Εισήγηση συμμετοχής Δημάρχου και υπαλλήλων στην τεχνική συνάντηση του ESN (European Social Network), που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη.
 10. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑΣ στο ΟΤ 1914 στην Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 11,18 τ.μ. και 1,03 τ.μ. αντίστοιχα.
 11. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΜΥΛΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ στο ΟΤ 2232 στην Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 13,50 τ.μ.
 12.  Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΜΑΝΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ στο ΟΤ 2127 στην Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 7,80 τ.μ.
 13. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΚΟΥΡΟΥΒΑΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΟΥΡΟΥΒΑΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΩΤΗ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στο ΟΤ 1203 στην Π.Ε. ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων για έκταση 48,86 τ.μ. προς έκαστο.
 14.  Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΠΑΝΟ ΚΑΙ ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ στο ΟΤ 1125 στην Π.Ε. ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 12,805 τ.μ. έκαστος.
 15.  Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗΣ – ΦΑΝΗΣ – ΣΤΑΜΑΤΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΥ στα ΟΤ 2262 – 2262α – 2263 στην Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 10,00 τ.μ. για τον καθένα.
 16. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΜΑΡΙΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ στο ΟΤ 2181 στην Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 11,00 τ.μ.
 17. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στο ΟΤ 2273 στην Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 7,85 τ.μ. έκαστος.
 18. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΙΩΑΝΝΗ στο ΟΤ 1259 στην Π.Ε. ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 3,05 τ.μ. έκαστος.
 19. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΝΤΙΝΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ στο ΟΤ 2166 στην Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 11,30 τ.μ.

 

 

                                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                          ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ