Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. Στις 24-10-2018 στις 19:00 Μ.Μ.

 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

        Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 24-10-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 33 συνεδρίαση τουΔημοτικού Συμβουλίου  τα πιο κάτω θέματα :
1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 258/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής (ΦΕΚ 3161/Β΄/30-12-2011), για σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
2. Χορήγηση παράτασης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΗ (ΤΟΜΕΑΣ Γ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».
3. Επικύρωση της αρ. 114/18 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Αθλητισμού και Πολιτισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ν.π.δ.δ.
4. Επικύρωση της αρ. 115/18 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Αθλητισμού και Πολιτισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί έγκρισης της στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2019 του ν.π.δ.δ.
5. Επικύρωση της αρ. 116/18 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Αθλητισμού και Πολιτισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί έγκρισης και ψήφισης ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του ν.π.δ.δ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ