Ρύθμιση με 120 δόσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους και χρέη έως 5.000 ευρώ