Σε πλήρη σύγχυση ο Δήμαρχος Χρ. Παππούς δήλωσε: Πήγα το Δήμο στο Ναδίρ

Σε πλήρη σύγχυση ο Δήμαρχος Χρ.Παππούς, την βραδιά των Ηπειρωτών, μετά την λεκτική επίθεση από τον πρόεδρο των Ηπειρωτών δήλωσε ότι ΠΗΓΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΟ ΝΑΔΙΡ!!

Στην Αστρονομία λοιπόν το σημείο Ζενίθ, από το αραβικό samt που σημαίνει κατεύθυνση, ονομάζεται το σημείο εκείνο του ουράνιου σώματος στο οποίο το σώμα συναντά την κατακόρυφο του παρατηρητή, η οποία διέρχεται από το κέντρο της Γης, προεκτεινόμενη προς τα πάνω.Το αντιδιαμετρικό σημείο του ουράνιου σώματος καλείται σημείο Ναδίρ, από την αραβική λέξη nazir που σημαίνει αντίθετος.

Πως χρησιμοποιούμε τις λέξεις αυτές στην καθημερινότητα μας;

Είδαμε, λοιπόν, τι είναι το ζενίθ και το ναδίρ για την επιστήμη της Αστρονομίας.

Ωστόσο, οι δύο αυτές λέξεις χρησιμοποιούνται καθημερινά μεταφορικά για να περιγράψουν το ανώτατο και το κατώτατο σημείο αντίστοιχα μιας δραστηριότητας ή ακόμη και της ίδιας της ζωής ή της καριέρας ενός ανθρώπου.