Δείτε Ζωντανά την Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε ζωντανά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ :https://www.fyli.gr/webtv.html

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 26-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 37 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Καθορισμός αμοιβής για την συμπαράσταση του δικηγόρου Αθηνών κ. Κάρλου Σεραφείμ-Κων/νου στην με ΓΑΚ. 1006/2016 αγωγής της ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ κατά του Δήμου Φυλής.
2. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
3. Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την διενέργεια Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» με Α.Μ. 25/2018.
4. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΤΣΙΓΚΟΥΝΗ ΒΑΪΤΣΑΣ και ΤΣΙΓΚΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στο Ο.Τ. 2220 στην Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 0,85 τ.μ. και 2,55 τ.μ. αντίστοιχα.
5. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΜΠΕΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο Ο.Τ. 1075 στην Π.Ε. ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 8,60 τ.μ.
6. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΚΑΜΠΟΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στο Ο.Τ. 758 στην Π.Ε. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 27,00 τ.μ.
7. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑΣ, ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΙΔΕΡΗ, ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΙΩΑΝΝΗ στο Ο.Τ. 755 στην Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 17,75 τ.μ. έκαστος.
8. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ στο Ο.Τ. 755 στην Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 19,00 τ.μ.
9. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΤΣΙΓΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΤΣΙΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ στα Ο.Τ. 611 – 612 – 613 – 685 στην Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 15,86 τ.μ., 15,86 τ.μ. και 10,58 τ.μ. αντίστοιχα.
10. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΖΕΥΓΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ το Ο.Τ. 987 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 11,60 τ.μ.
11. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΓΚΡΕΜΟΥ ΟΛΓΑΣ στο Ο.Τ. 987 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 12,00 τ.μ.
12. Προσκύρωση εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία ΓΙΑΣΣΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ με κτημ. αρ. 250201 στο Ο.Τ. 599 στην Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
13. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των ΛΙΟΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΛΙΟΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΛΙΟΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΛΙΟΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΟΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
14. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των ΚΑΜΠΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΜΠΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΚΑΜΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΖ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ, ΣΥΡΜΑ ΕΛΕΝΗ ΣΥΖ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΙΟΣΗ ΚΑΙ ΛΙΟΣΗ ΙΣΙΔΩΡΟΥ, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
15. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της ΒΑΡΕΛΑ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
16. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και του ΠΑΠΠΑ ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
17. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της ΧΑΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΧΗΡΑ ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
18. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των ΜΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΜΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΙ ΡΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
19. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των ΣΥΡΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΡΜΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΥΡΜΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
20. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των ΚΟΚΚΟΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ΚΟΚΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΚΟΚΚΟΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
21. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και του ΚΑΜΠΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
22. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των ΒΑΘΗ ΕΛΕΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΘΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΡΕΜΠΟΥ, ΒΑΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
23. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της ΠΑΠΠΟΥ ΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
24. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 315/2018 μελέτης και τευχών δημοπράτησης με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 1.284.270,98 € (με Φ.Π.Α. 24%).
25. Υποβολή πρότασης στην με αρ. πρωτ. 40411/02-08-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙV ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ», αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου και της αίτησης χρηματοδότησης.
26. Τροποποίηση της αρ. 53/2015 απόφ. Δ.Σ. και της αρχικής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Φυλής στα πλαίσια της πρόσκλησης Αστική 2014 του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012 – 2015» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.
27. Επικύρωση της αρ. 123/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ν.π.δ.δ.
 
                                                                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                     ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ