Τα θέματα της 41ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση εδώ :https://www.fyli.gr/webtv.html

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

1. Παρατάσεις Μισθωμάτων του Δήμου Φυλής.
2. Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο δυνάμει της υπ’αριθμ. 304/18 απόφ. Ο.Ε.
3. Συμμετοχή δημότη-μαθητή στο Πανελλήνιο Ατομικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανίδων 2019 στο Ρέθυμνο.
4. Παραλαβή της υπ’αριθμ. 340/2018 μελέτης συμβούλου για την «Ανάπλαση και αξιοποίηση αποκατεστημένων κυττάρων ΧΔΑ – ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, Φυλής – Δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».
5. Τροποποίηση της υπ’αρ. 201/2017 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Φυλής που αφορά την περιοδική πεζοδρόμηση δρόμων περιμετρικά της πλατείας Ηρώων στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
6. Αίτηση παράτασης, πέραν της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου στην Π.Ε. Δροσούπολη», Α.Μ. 48/2017.
7. Αίτηση παράτασης για το έργο: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης υδραυλικών έργων και οδοποιίας στις περιοχές Λίμνη Ζωφριάς και Λίμνη Άνω Λιοσίων» Αναδόχου ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.
8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ης Σ.Σ.Ε. για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών Δήμου Φυλής», Α.Μ. 28/2018, Ανάδοχος ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ης Σ.Σ.Ε. για το έργο: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Φυλής», Α.Μ. 29/2018, Ανάδοχος ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.
10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ης Σ.Σ.Ε. για το έργο: «Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου Δήμου Φυλής», Α.Μ. 96/2018, Ανάδοχος ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.
11. Αίτηση παράτασης για το έργο: «Εργασίες για τη συντήρηση και αισθητική αναβάθμιση πλατειών του Δήμου Φυλής», Α.Μ. 52/2017.
12. Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών για το έργο: «Εργασίες για τη συντήρηση και αισθητική αναβάθμιση πλατειών του Δήμου Φυλής», Α.Μ. 52/2017.
13. Εισήγηση για τη χορήγηση παράτασης του έργου: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή ΠΗΓΗ (ΤΟΜΕΑΣ Γ) του Δήμου Φυλής», Ανάδοχος: ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε.
14. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Έργα ανάπλασης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές ROM του Δήμου Άνω Λιοσίων», Α.Μ. 35/2009.
15. Επικύρωση της υπ’ αριθ. 126/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ