Το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα

Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει το νέο Δημοτικό Συμβούλιο,

ώστε να εκλέξει

τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Να τονίσουμε εδώ ότι η παράταξη Παππού εκλεγεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,

η παράταξη Κουλοχέρη τον Αντιπρόεδρο

και η παράταξη του Μπουραΐμη τον Γραμματέα

του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ενώ στις επιτροπές ποιότητας και οικονομικής

η παράταξη Παππού εκλεγεί 4 μέλη,

οι παρατάξεις των Κουλοχέρη  και Μπουραΐμη από 1 μέλος

ενώ δε θα υπάρχει εκπροσώπηση στις δυο επιτροπές από τις παρατάξεις :

Ρούσσα- Ζαπάντη-Τσέλα.

 

Με αρκετό ενδιαφέρον αναμένονται οι επιλογές των προσώπων από κάθε δημοτική παράταξη.

 

Ιδιαίτερα από την παράταξη Παππού που οι γκρίνιες και τα παράπονα έχουν κάνει ήδη την εμφάνιση τους

και αυτός είναι και ο λόγος

που ο

 Παππούς ακόμα δεν έχει προχωρήσει ακόμα στον ορισμό Αντιδημάρχων.

%d bloggers like this: